Mission

Mission of the center is addressing scientific and technological challenges of interfacing human cells and organic molecules with advanced carbon-based materials for bio-electronic and bio-sensor applications in health care, environment, security, and more. In particular we focus on nanocrystalline diamond films, diamond microstructures, diamond nanopowders, carbon nanotubes, and conjugated polymers. The interdisciplinary problems are approached by joining scientist from various departments of the Institute of Physics having expertise in advanced analytical techniques and technologies based on more than 10 years of comprehensive experience and by establishing tight external collaborations with experts from medicine and biology.

CZ: Cílem centra je řešení vědeckých a technologických problémů při vytváření rozhraní k lidskými buňkám a organickým molekulám na základě pokročilých uhlíkových materiálů s výhledem bio-senzorických a bio-elektronických aplikací ve zdravotnictví, životním prostředí, bezpečnosti a dalších oborech. Z materiálů se soustředíme zejména na nanokrystalické vrstvy diamantu, diamantové mikrostruktury, diamantové prášky, uhlíkové nanotrubky a konjugované polymery. K řešení těchto mezioborových problémů přistupujeme zapojováním vědeckých pracovníků z různých oddělení Fyzikálního ústavu AVČR, kteří mají rozsáhlé odborné zkušenosti s pokročilými materiálovými analytickými technikami a technologiemi, v těsné spolupráci s externími odborníky z medicíny a biologie.